Du học

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

THE đã tính toán 16 chỉ số, khảo sát 37.000 sinh viên từ hơn 400 đại học ở Nhật để xếp hạng. Kết quả, Đại học Kyoto dẫn đầu.

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

1. Đại học Kyoto
Năm thành lập: 1897.
Số sinh viên: 22.369.
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 9,1.
Ảnh: Top Global University Japan

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

2. Đại học Tokyo

Năm thành lập: 1877
Số sinh viên: 25.939
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 7,6
Ảnh: Top Global University Japan

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

3. Đại học Tohoku

Năm thành lập: 1736
Số sinh viên: 17.752
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 5,6
Ảnh: Top Global University Japan

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

4. Đại học Kyushu

Năm thành lập: 1903
Số sinh viên: 18.707
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 7,7
Ảnh: Top Global University Japan

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

5. Đại học Hokkaido

Năm thành lập: 1876
Số sinh viên: 17.489
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 7,7
Ảnh: Jurnalitaku

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

=5. Đại học Nagoya

Năm thành lập: 1939
Số sinh viên: 15.819
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 7,3
Ảnh: Nagoya University

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

7. Viện Công nghệ Tokyo

Năm thành lập: 1881
Số sinh viên: 9.962
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 7,9
Ảnh: Newsweek

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

8. Đại học Osaka

Năm thành lập: 1931
Số sinh viên: 22.045
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 7,1
Ảnh: FB/Osaka University

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

9. Đại học Tsukuba

Năm thành lập: 1973
Số sinh viên: 16.778
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 13,6
Ảnh: FB/Univeristy of Tsukuba

10 đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2019

10. Đại học Quốc tế Akita

Năm thành lập: 2004
Số sinh viên: 826
Tỷ lệ sinh viên/nhân viên: 9,1
Ảnh: Top Global University Japan

NHẬN ĐƠN HÀNG QUA ZALO
HOẶC NHẬN ĐƠN HÀNG QUA FAEBOOK
Gọi ngay 0966656168
Tiktok Dũng Dinh Japan - Yên Tâm Đi Nhật