Điện tử

Điện tử

0

 

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Mẫu 13.01

   

PHÒNG NB/VPDD SỐ: NH

 
   

HĐ…3..NĂM

 

I

Yêu cầu tuyển dụng

     

Stt

Hạng mục

Nội dung

1

Tên xí nghiệp tiếp nhận:

 

2

Địa điểm làm việc:

Chiba

3

Ngành nghề xin viza:

TTS

4

Tên và nội dung CV cụ thể:

Làm cơm nắm

5

Điều kiện tuyển dụng:


 

Số TTS cần tuyển:......30...
Nam                                      Nữ


 

Số lượng tham gia tuyển:……90..
Nam                          Nữ 

 

1. Độ tuổi

Dưới 28 tuổi

2. Trình độ:

50 form Tốt nghiệp cấp 3, 40 form tốt nghiệp TC chính quy trở lên 

3. Tay nghề:

Không yêu cầu

4. Yêu cầu khác

Thị lực:  tốt

Thể lực: tốt


 

Thuận tay:   phải                  trái

Hút thuốc:      có         không  

Tình trạng hôn nhân:    

  Đã KH                       Chưa KH

5. Yêu cầu đặc biệt:

Ưu tiên tiếng Nhật tốt, trước xuất cảnh đậu n4
Yêu cầu chăm, ngoan, khoẻ mạnh
Cao trên 1m65.

6

Hình thức tuyển dụng:

Phỏng Vấn

7

Tiền lương cơ bản:

~143,000yên

8

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

50,000 yên

9

Ưu tiên tiếng Nhật tốt, trước xuất cảnh đậu n4
Yêu cầu chăm, ngoan, khoẻ mạnh
Cao trên 1m65.

Theo luật pháp Nhật Bản quy định

10

Ngày dự kiến nhập cảnh :


1/2018

11

Thời gian dự kiến thi tuyển

26/6/2017

II

Yêu cầu phối hợp thực hiện (Các phòng/Bộ phận phải nắm rõ và chấp hành )

Stt

Công việc

Thời hạn phải hoàn thành

Bộ phận chịu trách nhiệm

1

Cung cấp Form + Danh sách.

1/06/2017

Phòng Tuyển dụng + CSKH

2

Check Form tiến cử (test IQ + tiếng Nhật).

1/06/2017

Phòng Kiểm soát

3

Gửi list và Form cho đối tác

05/06/2017

Phòng PTTT

4

Kiểm tra lại TTS trước thi tuyển ít nhất 03 ngày.

07/06/2017

PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng

5

Căn dặn nhắc nhở TTS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày.

07/06/2017

Đào tạo + Tuyển dụng + PTTT

       

Ngày 10 tháng  06 năm 2017

Gọi ngay 0966656168
Tiktok Dũng Dinh Japan - Yên Tâm Đi Nhật