GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

I. Cơ sở vật chất Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

1. Trụ sở chính

                       Nhà A5 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2. Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ

                   KTX Khu A – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

3. Trung tâm đào tạo tiếng Hàn

                Tầng 4, Nhà A2 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

4. Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật

                Nhà B12, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5. Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu

                       Nhà B10, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
6.  Lớp học






7. Hệ thống đào tạo tay nghề




 

8. Ký túc xá 



 

09. Nhà ăn



10. Nhà đa năng và Hệ thống dụng cụ tăng cường thể chất









 

 

Gọi ngay 0966656168
Tiktok Dũng Dinh Japan - Yên Tâm Đi Nhật