SỐ LƯỢNG THỰC TẬP SINH TĂNG VƯỢT BẬC

  • Trang chủ
  • SỐ LƯỢNG THỰC TẬP SINH TĂNG VƯỢT BẬC

SỐ LƯỢNG THỰC TẬP SINH TĂNG VƯỢT BẬC

Mục tiêu trong năm 2021 của Traenco Quốc Tế sẽ phái cử được trên 3000 thực tập sinh sang làm việc tại Nhật Bản.

Gọi ngay 0966656168
Tiktok Xuất Khẩu Lao Động & Du Học HTCS Group