Tin tức

Một số lưu ý khi điền tờ khai xuất cảnh và nhập cảnh

Một số lưu ý khi điền tờ khai xuất cảnh và nhập cảnh

Dưới đây là cách điền tờ khai xuất cảnh và nhập cảnh nhé! 
============
DEPARTURE (Mẫu xuất cảnh từ Nhật) 
氏名: Họ tên 
生年月日: Ngày tháng năm sinh. 
主な渡航先国名:Nơi đến (VIET NAM) 
航空便名: Số hiệu chuyến bay từ nhật. (VN…, JL…. NH…) 
出国予定期間:Thời gian dự định ra khỏi Nhật Bản (Tích vào ô số 1 nếu về dưới 1 năm, về trên 1 năm thì phải lên NYUKAN xin tem Tái Nhập Quốc )

1. 一時的な出国であり、再入国する予定です: (Tạm thời rời khỏi Nhật và sẽ quay trở lại) 
2. 再入国許可の有効期間内に再入国の予定はありません (Không có dự định quay lại Nhật – Về hẳn)

署名:Kí tên

Không có mô tả ảnh.

===============
ARRIVAL (Mẫu nhập cảnh khi quay lại nhật) 
氏名: Họ và tên 
生年月日:Ngày tháng năm sinh 
航空便名: Số hiệu chuyến bay chiều quay lại nhật (VN…, JL…., NH…)

Trả lời câu hỏi: 1: Bạn có tiền án tiền sự hay từng phạm tội ở nhật không? =>> いいえ(NO) 
2: Bạn có mang chất cấm không? (Chất kích thích, ma túy, súng v.v.. ) =>> いいえ(NO)

署名:Kí tên

==========
Note: 1 tờ có 2 mã vạch giống nhau nên những bạn nào đã sử dụng chiều đi hết sức cẩn thận giữ gìn tránh làm mất hoặc nát nhé. Sẽ khó khăn khi nhập cảnh quay lại đó.

======================
PHIẾU XÁC NHẬN HÀNG HÓA (tờ khai màu vàng, khi quay lại nhật sẽ phải điền) 
1. 名:Số hiệu chuyến bay ( VN.., JL..., NH...)
2.出発地: Xuất phát từ đâu
3.入国日: Ngày nhập cảnh 
4.氏名: Họ tên đúng hộ chiếu, kèm furigana
5.現住所: Địa chỉ sống ở nhật
6.職業: Nghề nghiệp
7.生年月日: Ngày tháng năm sinh 
8.パスポート番号: Số Hộ chiếu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

NHẬN ĐƠN HÀNG QUA ZALO
HOẶC NHẬN ĐƠN HÀNG QUA FAEBOOK
Gọi ngay 0966656168
Tiktok Dũng Dinh Japan - Yên Tâm Đi Nhật